Fake Time

Ægte Fake News!

I selv­for­her­lig­el­sens præ­ten­tiø­se lys har Do­nald Trump sol­et sig i skæ­ret fra sit e­get kon­tra­fej der to­ne­de frem på for­si­den af Time ma­ga­zine marts 2009. Lyk­ke­lig for­gabt i den glit­ren­de for­side har han ind­ram­met og op­hængt for­si­den i fle­re af hans pri­va­te golf­klub­ber og i hans re­si­dens i Flo­ri­da, Mar-a-Lago, hvor det kun­ne strå­le ov­er de be­nov­e­de gæs­ter.
Dog er der li­ge en en­kelt de­tal­je der er vær at hæf­te sig ved. Do­nald Trump har nem­lig selv få­et la­vet for­si­den, det var ægte ”Fake News”.

Man kan kun gæt­te på hvor­for den o­ran­ge far­ve­de præ­si­dent har la­vet det­te stunt, men driv­kraf­ten har vær­et stor nok til, at han og­så har de­ko­re­ret co­ver­et med en kli­ma­hi­sto­rie, for tro­vær­dig­hed­ens skyld?

Ægte ”Fake News”
Original

Den op­rin­de­li­ge for­si­de af Time marts 2009 hyl­ler Kate Win­slet, der hav­de vun­det en os­car for beds­te kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler.

Læs me­re på www.wa­shing­ton­post.com